Salg av ledkort har startet!

 

05-December-2021

 

 

Ledkort for sesongen har ankommet, og er nå ute til salgs. Vi ønsker helst at Styreweb benyttes som betalingsløsning. Scooterklubben ønsker også å informere om at vi har inngått avtale med Nordvärmland Snöskoterklubb, der vi har tatt over slåddingen av en del trasèer på svensk side, dvs rundt Bograngen, Letten, Järpliden og Gransjön, mot at ÅFIL mottar 80% av inntektene for kombikort for å dekke de ekstra utgiftene dette medfører. Vi håper samtlige brukere av disse løypene benytter seg av kombikortene, og kjøper disse av oss.

 


Kjøp her!
 

 

<--- Gå tilbake til nyheter