Utvidelse av løypenett, konsekvensutredning, og spleis

 

31-May-2021

 

 

Klubben jobber videre med utvidelse av løypenettet. Spleisen er snart over, og vi er kjempefornøyde med bidragene som har blitt gitt. Et utkast av konsekvensutredningen har blitt skrevet og dere kan se den i sin helhet i linken under. Vi vil takke alle som har vært med å hjulpet, vi setter veldig pris på dere!

 


Utkast Konsekvensutredning
 

 

<--- Gå tilbake til nyheter