3 av våre sponsorer:Styresammensetning 2020


Leder
Arild Bredesen

Nestleder
Jan Ove Toverud

Kasserer
Håvard Udnæseth

Sekretær
Anne Elisabeth Kjensmo

Webansvarlig
Emil Sandvoll

Styremedlemmer
Kjell Halvorsen, Geir Korntorp, Kenneth Kneppen, Bjørnar Hansen

Varamedlemmer
Sindre Myrvold, Bjørn Olav Breisjøberg

Valgkomitè
Elin Bredesen, Bjørn Janny Engelsrud

Revisorer
Caroline Hynne, Andreas Maliberg