Innmelding av medlemskap


Innmelding av medlemskap sendes på epost til Kjell Halvorsen kjell.halvorsen@live.no 
Husk fult navn, adresse og email adresse.

Medlemskap for enkeltperson kr 200,- betales inn på konto 1822 26 61028