Tilbake    
...Adresseliste for Scooterklubben…
Medl.nr: Navn: Adresse:
101 Arild Bredesen m/fam  
2283
Åsnes Finnskog
102 Håvard Udnæseth m/fam
2283
Åsnes Finnskog
103 Jan Erik Rønningen m/fam
2270
Flisa
104 Kent Ola Engelsrud m/fam Knappum           
2270
Flisa
105 Terje G Hansen Vermundsjøen
2283
Åsnes Finnskog
106 Roger Hansen m/fam Skolev.12
2265
Namnå
107 Jon Kvesetberg m/fam
2283
Åsnes Finnskog
108 Geir Korntorp m/fam
2283
Åsnes Finnskog
109 Tom-Andrè Berntsen
2283
Åsnes Finnskog
110 Ole Ivar Vermundsdammen m/fam Tallbakkvegen 34
2280
Gjesåsen
111 Roy Bekkemoen m/fam Kaptein Dreyersveg 1308
2283
Åsnes Finnskog
112 Jan Ove Toverud  m/fam
2283
Åsnes Finnskog
113      
 
114 Roy Arnstein Holseter
2264
Grinder
115 Steinar Vermundsdammen m/fam Vermundsjøen
2283
Åsnes Finnskog
116 Finn Arne Tellesholmen m/fam
2270
Flisa
117 Joakim Botilsrud Sønsterudveg 58
2280
Gjesåsen
118 Bjørnar Bekkemoen m/fam Kaptein Dreyersveg 1540
2283
Åsnes Finnskog
119 Jostein Bekkemoen m/fam Kaptein Dreyers Veg 1540
2280
Gjesåsen
120 Geir Jensen m/fam
2283
Åsnes Finnskog
121 Roland Pildal
2283
Åsnes Finnskog
122 Jan Tore Lilleaasen m/fam Knappum
2270
Flisa
123 Trond Fosseid m/fam
2280
Gjesåsen
124 Bjørn Olav Breisjøberg
2283
Åsnes Finnskog
125 John Bredesen m/fam
2283
Åsnes Finnskog
126 Geir Ole Myrvang m/fam
2280
Gjesåsen
127 Halvor Sagmoen m/fam
2266
Arneberg
128 Glenn Tore Sillerud-Myrvang m/fam   Knappumsvegen 135
2270
Flisa
129 Per Erik Johnsen m/fam Jensrud
2260
Kirkenær
130 Jan Ove Sagmoen m/fam Ekornvegen 8
2213
Kongsvinger
131 Janche Røed m/fam Høgtunveien 15
2436
Våler i Solør
132 Øystein Heiberg m/fam Kaptein Dreyers Veg 322
2280
Gjesåsen
133 Bjørn Meiningen
2260
Kirkenær
134 Ingar Magne Løvås m/fam Lillevannsveien 27 C
0788
Oslo
135 Anne Elisabeth Kjensmo Suluvegen 7
2280
Gjesåsen
136 Ronny Kalfoss m/fam Krokmoen 16
2280
Gjesåsen
137 Ove Christer Langerud m/fam Gabbrovegen 1
2270
Flisa
138 Jan Ove Kristiansen m/fam
2280
Gjesåsen
139 Even Markeng m/fam Øvre Veg 170
2836
Biri
140 Kjell Halvorsen m/fam Blomsterveien 85
2208
Kongsvinger
141 Odd Herud m/fam
2283
Åsnes Finnskog
142 Tore Nikollaysen m/fam Setraveien 4a
1914
Ytre Enebakk
143 Morten Olafsen m/fam Krokmoen 4
2280
Gjesåsen
144 Tom Stenbråten m/fam Stasjonsvegen 24
2216
Roverud
145 Torbjørn Kroken m/fam
2283
Åsnes Finnskog
146 Tom Cristian Rud  Odalsveien 262 
2219
Brandval
147 Fred Haugen Toreidvegen 419
1925
Blaker
148 Roy Hammeren  
2283
Åsnes Finnskog
149 Kjell Erik Lilleskjæret Postboks 2
1381
Vettre
150 Sindre Myrvold m/fam Sundmoen 67
2270
Flisa
151 Sigurd Marius Kilen m/fam  
2283
Åsnes Finnskog
152 Aleksander Norh Kokkin
Harastien 7
2280
Gjesåsen
153
Aleksander Bredesen
2283
Åsnes Finnskog
154
Kai Berg
Sandbekkfaret 68
1479
Kurland
155
Bjørn Benny Åslie
m/fam
Bentsgard 13
2270
Flisa
156
Per Magnus Vermund
Brattlivegen 9
2283
Åsnes Finnskog
157
Emil Sandvoll
2435
Braskreidsfoss
158
Terje Storholt
m/fam
2280
Gjesåsen
159
Bjørnar Hansen
2280
Gjesåsen
160
Roar Moe
m/fam
2283
Åsnes Finnskog
161
Otto Posaasen
m/fam
2270
Flisa
162
Johan Bråtane
m/fam
2436
Våler
163
Jim Mobakk
m/fam
2270
Flisa
164
Børje Steinar Kristiansen
m/fam
2280
Gjesåsen
165
Ben Philip Gundersen
 
2280
Gjesåsen
166
Kjell Ove Myrvold
 
2438
Gravberget
167
Erik Kaspersen 
 
2219
Brandval
168
Knut Isaksen
m/fam
Grinisvingen 10
2009
Norby
169
Halvard Skyrud
 
Tjernslia 5
1481
Hagan
170
Christine Skogheim
 
Tjernslia 5
1481
Hagan
171
Jørn Bjørklund
 
Odalsvegen 467
2219
Brandval
172
Stian Moserud
 
Ilaveien 4c
1481
Hagan
173
Ronny Høiby
m/fam
Rønningsvegen 20
2116
Sander
174
Rita Sigvartsen
m/fam
Pelerudsgutua 53
2260
Kirkenær
175
Tor Arne Ingelsrud
 
Nygårdsvegen 10
2230
Skotterud
176
Terje Beck 
 
Ramstadåsen 6
1900
Fetsund 
177
Odd Egil Skolegården
m/fam
Siggerudveien
2270
Flisa
178 Bjørn Egil Karlstad m/fam Karlstadvegen 290
2280
Gjesåsen
179 Jørund Abelsen m/fam Strømsborg 9
2005
Rælingen
180 Håvard Husebæk Ammerudgrenda 168
0960
Oslo
181 Per Nilsson m/fam Våle Hea
68361
Ekshærad
182 Anita Storli m/fam Sundmoen 98
2270
Flisa
183 Frank Robert Stenberg m/fam Kløvertunvegen 14
2270
Flisa
184 Rune Tøråsen Rudsvegen 101
2436
Våler
185 Arnfinn Husom  m/fam Furuvegen 10
2436
Våler
186 Vidar  Johansen m/fam Trostvegen
2280
Gjesåsen
187 Jan Tore Damhaug m/fam Trangenvegen 455
2270
Flisa
188 Cato Tyskeberget m/fam Skjoldmøyvegen 6
2270
Flisa
189 Kenneth Kneppen m/fam Væssiavegen 376
2270
Flisa
190 Jan Tore Myrvang Kjos m/fam Veltavegen 174
2283
Åsnes Finnskog
191 Knut Morten Haug m/fam Mikkelsplass 15
2270
Flisa
192 Kay Tommy Nyen m/fam Kravdalsmoen 12
2270
Flisa
193 Lars Ove Andre Jenson m/fam Trangenvegen
2270
Flisa
194 Jan Erik Engebakken m/fam Brattlivegen 14
2283
Åsnes Finnskog
195 Tom Gransjøen m/fam Krokmoen 42
2280
Gjesåsen
196 Odd Jarle Neset m/fam Haakon Trangsrud veg 9
2270
Flisa
197 Håkon Kristiansen m/fam Rognebakkvegen 9
2280
Gjesåsen
198 Ole Marius Myrvang m/fam Krokmoen 36
2280
Gjesåsen
199 Ole Eivind Schærer m/fam Nybakkfeltet 10
2266
Arneberg
200 Håkon Myrvold m/fam Undis Blikkens veg 6
2270
Flisa
201 Knut Erik Halvorsen   Blomstervegen 85
2208
Kongsvinger
202 Karoline Halvorsen   Erst Engsveg 85
2208
Kongsvinger
203 Jørn Cato Berg   Sanderusvegen 45
2270
Gardvik
204 Bjørn Lukashaugen m/fam Øvre Bastuvegen 34
2211
Kongsvinger
205 Jørn Bjørklund m/fam Odalsvegen 467
2219
Brandval
206 Patrich Holtet   Kongevegen 66
2211
Kongsvinger
207 Øystein Sandbekken Jensen   Bergsætervegen 41
2130
Knapper
208 Jan Magne Kalgård   Hukusjøvegen
2260
Kirkenær
209 Morten Bratberg   Utsiktvegen 5
2208
Kongsvinger
210 Tor-Arne Nyborg   Tulipanveien 54
2034
Holter