- Trasè til opplæring
 

...Om Oss...

ÅFIL Avd Snøscooter ble stiftet den 30.12.06. Distriktets snøscooter kjørere ble innkalt til et informasjons møte og der ble det da stiftet en klubb med 50 medlemmer fra dag en.
Formålet med klubben er og få til en led der familie og venner kan kjøre snøscooter under organiserte former.
Leden er lagt hovedsakelig langs skogsbilveier, traktorveier, vandreleder og lyslinjetraceer. Leden er forbundet på to steder mot godkjente svenske scooterleder og er på totalt 38 kilometer og den er godkjent av Teknisk Etat og berørte skogeiere.
De har et unikt ledsystem som vi bruker mot et medlemskap og en frivillig ledavgift.
Klubben er medlem av Hedmark Idrettskrets under Åsnes Finnskog Idrettslag.
Leder Arild Bredesen, nestleder Jan Ove Toverud, sekretær Anne Elisabeth Kjensmo, kasserer Håvard Udnæseth, styremedlemmer Kjell Halvorsen, Geir Korntorp , Kenneth Kneppen, vara til styret Sindre Myrvold, Bjørn Olav Breisjøberg, revisorer Anita Storli og Pål Myrvang

TireTrade AS

www.Solør Antirust