- Trasè til opplæring
 

...Styrets sammensetning...

Styresammensetting 2018

Leder:
Arild Bredesen
Nestleder:
Jan Ove Toverud
Kasserer:
Håvard Udnæseth
Sekretær:
Anne Elisabeth Kjensmo
Styremedlemmer:
Kjell Halvorsen, Geir Korntorp, Kenneth Kneppen, Bjørnar Hansen
Varamedlemmer:
Sindre Myrvold, Bjørn Olav Breisjøberg

TireTrade AS

www.Solør Antirust